Kategorie: Indická mytologie

Lakšmí – lotosová bohyně hojnosti

Pouze hojnost přitahuje další hojnost. Vnitřní bohatství k sobě poutá také plnost, prosperitu a vnější hmotnou realizaci štěstí. Štěstí je to, co je naplněné, to, co může rodit nové. Hojnost domácí partnerské pospolitosti, radosti, pevného zdraví a milosti, vše to do našeho života přináší Lakšmí. Pozvali jste ji někdy i Vy do svého příbytku, do své duše? Lakšmí patří mezi jednu z nejuctívanějších...

Celý článek

Kálí – matka těhotné prázdnoty

Přichází k nám v noci když naše tělo i mysl obklopí temnota. V tom momentě se dotkne našeho srdce a zanechá v něm hlubokou stopu. Někteří z nás jí znají, protože jim odhalila svou tvář. Jiní se s tísnivým pocitem probouzí a marně se snaží vzpomenout, zda se jim zdálo něco nádherného nebo strašlivého. Ona je obojí – nikdo před ní nezůstane neodhalen. Zuřivě...

Celý článek

Durga – matka má, žena tvá, děsivá i ochranná

Procházela se tmou. Možná tmu přivolala na svět právě ona. Zrádná a pravdivá. Bděla nad neživým a rodícím se na hraně úsvitu. Čekala na mě. Byla nesmírná. Byla děsivá. Byla moje. Když jsem dorazila do západního Bengálska, okamžitě jsem pocítila, že jsem se právě dostala do oblasti, které vládne především ženská bohyně. Projížděli jsme přeplněné ulice plné sladkého vonného kouře a z rozsvěcených chrámů...

Celý článek

Sarasvatí – řeka vědění a kreativity

Něžně se dotýká vyvolených lidí. Kráčí po špičkách a přitom tiše zpívá: „Jsem tvou řečí, jsem poezií tvé duše, já jsem hudbou ve tvém srdci. Jsem vědění a teču jako mocná řeka všude tam, kde je mi dovoleno vstoupit. Očisťuju, vyživuju a léčím jemnými prameny svých dlaní. Chceš –li se učit, chceš –li naslouchat, potom se ponoř do mé bohatosti...

Celý článek

Radha a její láska ke Krishnovi

Radha a Krishna jsou silné mytologické postavy, ke kterým se váže mnoho byť protikladných příběhů a interpretací. Tyto překlady a výklady si velice často odporují a využívají toto silné mytologické spojení ve svůj vlastní prospěch, aby pak mohli učenci, učitelé a vypravěči vyzdvihovat nejrůznější společenské a duchovní normy a na jejich základě formulovat nová morální pravidla a ponaučení. Velice dlouho jsem váhala, jaký...

Celý článek

Hanuman – duše zrozená z oblohy

Hanuman – nesmrtelný, neposkvrněný, hluboce oddaný a statečný opičí bůh je velmi respektovaným a známým bohem indické kultury. Je považován za božstvo, které bylo schopno nejhlubšího a nejčistšího oddání se. Hanumana opěvuje mnoho mytologických příběhů, ale jeho nejstěžejnější roli najdeme především v Ramajáně, ve které Hanuman podstupuje nesčetné útrapy, transformace a sebeobětování ve službě lásky vůči Rámovi a Sítě. Pouze Hanumanovým přičiněním...

Celý článek