Hanuman – duše zrozená z oblohy

Hanuman – nesmrtelný, neposkvrněný, hluboce oddaný a statečný opičí bůh je velmi respektovaným a známým bohem indické kultury. Je považován za božstvo, které bylo schopno nejhlubšího a nejčistšího oddání se. Hanumana opěvuje mnoho mytologických příběhů, ale jeho nejstěžejnější roli najdeme především v Ramajáně, ve které Hanuman podstupuje nesčetné útrapy, transformace a sebeobětování ve službě lásky vůči Rámovi a Sítě. Pouze Hanumanovým přičiněním se Rámovi podařilo zachránit Sítu z moci démona Ravany.

Hanumanovo jméno je složeno ze slabik Ha, Nu, Man. Jedno z možných pochopení významů slabik je to, kdy se „Ha“ často překládá jako nejvyšší duch, také jako Brahma, otec nebo Shiva, nebo také požehnaní, obloha či voda. „Nu“ znamená to, co prostupuje, to, co proniká, co přináší spirituální světlo, to co proměňuje realitu v posvátnou. „Man“ pravděpodobně symbolizuje mysl (manas) a vše to, co se projevuje. Ve východní filozofii nenalézáme dichotomii mezi myslí a srdcem. Jsou zde totožné. „Hanu“ nebo „Han“ se v sanskrtu také objevuje jako čelist nebo brada. Hanuman dle legend ve svém mládí spolknul slunce, protože si myslel, že je to zářivé ovoce. Díky svým božským silám mohl skutečně vyskočit až ke slunci a spolknout ho. To zděsilo všechny bohy. Z obav, co se stane se světem bez slunce, zakročil Indra – bůh blesků a zasáhl Hanumana, který padl k zemi a vypustil slunce zase zpět na oblohu. Ovšem také tento příběh má mnohé další mytologické variace. Dalším jménem Hanumana je jméno Maruti, které doslovně v sanskrtu znamená „zrozen z oblohy“.

Božský superhrdina

Hanumanovo poselství patří k velmi silným mytologickým archetypům, který vypráví o absolutní porážce ega (nižšího já), které je vlastní každé bytosti. Hanuman se narodil ženě, která byla Vanara (nižší instinktivní lidská bytost) a nesmírně toužila po dítěti. Byla však čistého srdce a Hanuman do ní byl vložen bez nutnosti početí. Hanuman překonává tuto instinktivní přírodní stránku své bytosti a povznáší jí na úroveň oduševnělosti, vysoké vzdělanosti, oddanosti a duchovní vyspělosti. Mimoto Hanuman oplývá nejvyššími hrdinskými kvalitami – nesmrtelností, nesmírnou silou (mohl přemisťovat dokonce i hory), mohl kdykoli změnit svou velikost nebo navýšit či pozbýt svou veškerou váhu. Hanuman byl zrozen z oblohy a proto mohl vysokou rychlostí létat kdekoli si zamanul. Jeho duševní síla a vůle byla nezlomná a proto mohl vládnout ostatním tvorům. Mohl tvořit, ale také ničit. Je vlastně považován za jednoho z první super hrdinů indického panteonu božstev.

Mnohé příběhy vyprávějí, že když se Ráma setkal s Hanumanem poprvé, byl omráčen Hanumanovou krásnou a vznešenou mluvou a jeho ušlechtilým vychováním, stejně jako prostou a upřímnou čistotou Hanumanova srdce, které vždy patřilo právě Rámovi. Ráma si ho okamžitě oblíbil a začal Hanumanovi hluboce důvěřovat.

V příbězích se říká, že Hanumanovým prvním učitelem byl Surja – samotné slunce, které ho mělo naučit mnoho z vědomostí posvátných textů a tantry. Mýtus praví, že Hanuman měl dokonce být první bytostí, která si osvojila umění pranajámy. Někteří autoři vykládají souvislost mezi pranajámou a Surjou, jako učení se umění ovládání duševní i fyzické energie.

Hanuman a tantrické učení

Veškeré Hanumanovské mýty říkají, že Hanuman byl vždy brahmachari – tedy sexuálně zdrženlivá bytost žijící pouze pro vyšší duchovní praxi. Avšak, jak je v Indii zvykem. Když student završí učení u svého mistra, vždy mu nabídne něco na oplátku za moudrost, které se mohl naučit. Stejně tak se měl i Hanuman zeptat Surjy, co mu může nabídnout. Jeden z mýtu praví, že Surya Hanumanovi nejprve říká, že hlavním darem pro něj bude každodenně pozorovat Hanumana, který bude uplatňovat učení a moudrost, které se naučil. Hanuman však trvá na tom, že musí Slunci něco věnovat. Surya přijde s netradičním řešením a nabídne Hanumanovi svou krásnou dceru za ženu. Hanuman se zdráhá, protože je zavázán slibem čistoty a fyzické zdrženlivosti. V tomto momentě mu Surya sděluje velmi zajímavou věc a to, že bude –li Hanuman uplatňovat to, co se naučil (pravděpodobně tantrické umění spojení bez vyvrcholení či orgasmu), potom nikdy neporuší svou cestu čistoty.

Hanuman jako archetyp symbolizuje duševní a fyzickou dokonalost, která přemohla svůj nižší pud, zvířecí instinkt, který je uvnitř člověka. Svůj život povýšil na cestu služby, lásky a nezdolatelné vůle. Síla ducha, duše a srdce tak ovládla celé jeho konání, žití i myšlení.

 

Zdroje:

Ramayana, Daljit Nagra

Hanuman: The Devotion and Power of the Monkey God, Vanamali

The Book of Hanuman, Parwez Dewan

http://gnosticteachings.org/courses/teachings-of-the-hindu-gods/2764-hanuman-the-perfect-hero.html

http://www.hinduwebsite.com/hanuman.asp

Článek jsem napsala pro magazín Jóga Dnes 3/2015.

 

Tereza Ghose
Miluju vyprávění příběhů a objevování ztracených částí sebe sama. Své prožitky sdílím psaním, hudbou a terapeutickou cestou hlubinné imaginace. Věnuju se tvorbě audio hlubinných relaxací a audioknih. Jsem publicistkou, certifikovanou lektorkou jógy a workshopů a autorkou knihy Jako pták ses narodila - Můj velký indický příběh. A pokud se o mě chcete dozvědět více, tak můžete nahlédnout do Mého osobního příběhu>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů